سیستم LMS یا Learning Management System سیستمی است که کلیه نیازهای آموزشی سازمان را به صورت الکترونیکی و اینترنتی برآورده می‌کند. با داشتن سیستم LMS می‌توان کلیه فعالیت های آموزشی سازمان را به صورت اینترنتی انجام داد.

این امر مزایای زیادی دارد از جمله این که:

۱) نیازی به حضور فیزیکی همه شرکت کنندگان در یک مکان نیست.

۲) برای سازمان‌های بزرگ که در سراسر ایران شعبه دارند، می‌توان یک برنامه آموزشی واحد را اجرا کرد.

۳) هنرجویان شهرستان ها می‌توانند از همان کیفیت و همان کلاس درس برگزار شده استفاده کنند.

۴) زمان استاد و فراگیران برای رفت و آمد و حضور در کلاس تلف نمی شود.

۵) امکان تصحیح آنلاین تکالیف و نمرده دهی آنلاین وجود دارد.

۶) منابع بسیاری از طریق اینترنت، می‌توانند بین اساتید و دانشجویان جابجا شوند.


    اعلانات سایت